کیر تو اسلام

دختر جنده زن جنده لخت کون کیر کیرخر کیر بزرگ کس تنگ دختر باکره اولین سکس سکس کیری کونی لاشی مادرجنده مادرقحبه تخمی تخیلی مادر مادرجنده های تاریخ پیامبر کیری کویری دین تخمی اسلام است.

این سایتها را ببینید و حال کنید
ایرانی باید مادر اسلام را بگایید
و خواهد گایید
زنده باد فولادوند
کیر فولادوند تو دهن همه مسلمونها و امامان شیعه

دوستان زیادی از من خواسته اند که از فحش دادن به دین کیری اسلام خود داری کنم

من از حسن نیت و خوش دلی این افراد خوشم می آید

ولی عزیزان ما باید برینیم تو اسلام

اسلام رید به ایران

ایران هم باید بریند به اسلام

بیایید کیرهایمان را همگی به دست بگیریم و نوبتی در کس فاطمه زهرا وارد کنیم

و یک به یک بشاشیم در حلق این مادر جنده

مادر تمام مشکلات ما اسلام است

لذا مادر اسلام را باید بگاییم تا مادر مشکلات را گاییده باشیم

کیر پاریکال الاغ خانوم پرین تو کون پیامبر اسلام

کیر اسب زورو توی حلق سر بریده امام حسین بچه کونی ننه کیری

کییییییییییییییییییر تو اسلام

تشکر

و امام زمان یک آدم کونی بود

که از بس قسط کونش عقب افتاده بود فرار کرد

و رفت خودش را از کون دار زد

و مسلمانان فکر کردند این امام کونی غیب شده است

در حالی که او مرده است

و از هرچه بگذریم سخن دوست خوش است

ای امام زمان

دنده کامیون توی کونت

سوت داور مسابقه فوتبال تو کس ننه ات

لوله تانک های امریکایی توی کون زن ات

شیلنگ نخدار سه ستاره توی کس آبجیت

امام زمان جاکش ظهور کن تا من مادرت را بگایم

نترس پدرسگ ظهور کن، کیرم رو می گذارم در دست های تخمی ات باهاش بازی کنی

خسته نباشید برادران و خواهران

من توی این وبلاگ می خواهم حرف دلم را بزنم

مادر پیامبر اسلام یک سگ عرب مادرجنده لاش گوشت دیوث بوده است

که در جوانی به قحبگی می پرداخت و پدر پیامبر کس گش بود. یعنی مادر پیامبر را بر می داشت و به در و همسایه تعارف می کرد که بفرمایید کس ناب مجانی

ولی اعراب جاهل از گاییدن مادر پیامبر سیر شده بودند

لذا کاسبی کساد شده بود

تا اینکه پیامبر از آب کیر عده کثیری از اعراب جاکش تولید شد

و لکن من ننه اعراب را گاییدم با این پیامبر کیریشان

آدم تخمی تر از پیامبر اسلام وجود ندارد

ای پیامبر شاش خر و الاغ و اسب و قاطر بر دهانت

ای پیامبر کیر من در چشم و گوش و حلقت

ای پیامبر مارمولک تو کس ننه ات

برای امروز بس است

عکسهای زیر را تقدیم می کنیم به درگاه امام زمان مادرجنده کونده دودره باز ننه لاشی

که کیرش رو کرده توی کون این مملکت ما و در هم نمی یاره، من مادر شما را گاییدم آقای امام زمان

کیرم توی چشمهای خواهرت امام زمان

کیر دایناسور لای پستونهای ننه ات امام زمان

خواهرت را سگ زرد مریض پشمالو بگایید امام زمان

بادمجون از پهنا توی کونت برود ای امام زمان

یک پاتیل ان توی کله ات امام زمان

نوار بهداشتی ننه خامنه ای توی دهانت امام زمان

کیر اسب آبی توی چوچول زنت

موز زرد دراز توی لنگ مادرت

انشا الله!

سگ شاشید تو کس ننه مادرجنده امام علی

حضرت امام حسین بیاد بشینه سر کیر من رو بخوره انشاء الله

لکن من مادر اسلام را گاییدم

کیر سگ تو کون لخت زن پیامبر جاکش اسلام

ای کیرم تو این دین تخمی

مسلمان یعنی مادر جنده

عزیزان بیایید باهم بشاشیم توی قرآن

و نوبتی برینیم روی نام الله تازی